eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 12 16 20161216 16.12.2016 16:00 Quality hotel Edvard Grieg Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS732016 PS 73/2016 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS742016 PS 74/2016 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS752016 PS 75/2016 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS762016 PS 76/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352016 RS 35/2016 Oversikt ungdomsråd - per 06.10.2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362016 RS 36/2016 Barn som lever i fattigdom - uttale frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372016 RS 37/2016 Framgang Ungdommens planprogram - per 13.09.2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382016 RS 38/2016 Uttale om PS279/2016 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement - mindre endringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392016 RS 39/2016 Notat fra kontrollkomiteen i etterkant av nettverkssamlingen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402016 RS 40/2016 Større saker til politisk behandling 1. halvår 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS772016 PS 77/2016 Nettverkssamling 2016: Evaluering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS782016 PS 78/2016 Ungdommens planprogram 2017: Innstilling frå Ungdommens fylkesutval til Ungdommens fylkesting Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS792016 PS 79/2016 Ungdommens fylkesting 2017: Førebuing Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS802016 PS 80/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut