eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 02 10 20160210 10.02.2016 08:30 Fylkeshuset Sunnhordland 4. etg Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS172016 PS 17/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS182016 PS 18/2016 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS192016 PS 19/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS72016 RS 7/2016 Svar på spørsmål om sikker skuleveg og utbetring av Fv. 404 Kvamme - Kvamsbrekko - Fosse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82016 RS 8/2016 Åpent brev - Konsekvenser av økt satsing på kollektivtrafikk og miljøtiltak innen sentrale områder i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92016 RS 9/2016 Svar på oversendingsforslag - Innfartsparkering - framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102016 RS 10/2016 Svar på spørsmål om Furubergfossen bru og Svodalstunnelen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112016 RS 11/2016 Svar på spørsmål om trafikkutviklinga for snøggbåtsambandet Bergen-Frekhaug-Knarvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122016 RS 12/2016 Skyss-linje 4 tilbake til Varden Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132016 RS 13/2016 Svar på spørsmål om korrespondanse ferje Våge-Halhjem og buss Halhjem-Osøyro-Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142016 RS 14/2016 Oversendingar til utval for miljø og samferdsel Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152016 RS 15/2016 Rullering av strategi for drift og vedlikehald - status for arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162016 RS 16/2016 Rapportering på bruken av statlege tiltaks- og tilskotsmidlar på miljøområdet i 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172016 RS 17/2016 Konseptval E16 Bergen-Voss/Vossebanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182016 RS 18/2016 Spørsmål om endra bruk av rv. 555 Kolltveittunnelen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192016 RS 19/2016 Søknad om utsett frist - iverksetjing av FOR-20141566SD Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202016 RS 20/2016 Forlenging og oppgradering av trolleybusslinja i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS202016 PS 20/2016 Oversikt over folkehelsa i Hordaland 2015-2019 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS212016 PS 21/2016 Endringar i rammeavtalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222016 PS 22/2016 Midlar til punktutbetring og trygg skuleveg 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232016 PS 23/2016 Søknad om finansieringsbidrag til prosjektet Stad skipstunnel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242016 PS 24/2016 Omklassifisering av strekning av Rv 13 utanfor Jobergstunnelen - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252016 PS 25/2016 Høyring - innføring av flypassasjeravgift - regionale konsekvensar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262016 PS 26/2016 Bussanlegg i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272016 PS 27/2016 Søknad om å justere takst og rabattsystemet i Bømlopakken - uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282016 PS 28/2016 Kollektivtilbodet på Varden i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292016 PS 29/2016 Evaluering av drosjeverksemda i Bergen køyreområde 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302016 PS 30/2016 Revidert og utvida drosjereglement for Bergen køyreområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312016 PS 31/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll