eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 04 04 20160404 04.04.2016 10:00 Fylkeshuset Møterom 457 Nordhordland i 4. etasje Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS192016 PS 19/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS202016 PS 20/2016 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS212016 PS 21/2016 Rutinar for tilrettelegging av attestasjonar - Fylkesrådmannen orienterer om status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222016 PS 22/2016 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 - Prosessmøte I Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232016 PS 23/2016 Analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2020 - Prosessmøte I Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242016 PS 24/2016 Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252016 PS 25/2016 Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Timeforbruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262016 PS 26/2016 Forvaltningsrevisjon regionale utviklingsmidlar - Status i arbeidet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272016 PS 27/2016 Selskapskontroll av arkivplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i - Status i arbeidet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282016 PS 28/2016 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Del II - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292016 PS 29/2016 Forvaltningsrevisjon innan "Innkjøp i vidaregåande skular i Hordaland" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302016 PS 30/2016 Godkjenning av prosjektrekneskap Hjeltnes vgs - forprosjekt gartneribygg og varmeanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312016 PS 31/2016 Forvaltningsrevisjon av skuleskyss - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322016 PS 32/2016 Oppfølging - Selskapskontroll av fastlandssamband Halsnøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332016 PS 33/2016 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av forholdet mellom skuleeigar og skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342016 PS 34/2016 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av sjukefråvær Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352016 PS 35/2016 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon HMT og internkontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362016 PS 36/2016 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon tilskotsforvaltning på kulturfeltet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372016 PS 37/2016 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382016 PS 38/2016 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon samhandling på vegområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392016 PS 39/2016 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon av "Rusførebyggande arbeid" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402016 PS 40/2016 Informasjons- og mediestrategi for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412016 PS 41/2016 Rekneskapsresultat 2015 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422016 PS 42/2016 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432016 PS 43/2016 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS102016 RS 10/2016 Saksprotokoll frå TING 8.3.16 forvaltningsrevisjon av NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112016 RS 11/2016 Saksprotokoll frå TING 8.3.16 forvaltningsrevisjon kunstnarbustad i Spania Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122016 RS 12/2016 Vedtak frå TING 9.3.16 om finansforvaltninga 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132016 RS 13/2016 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. februar 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142016 RS 14/2016 Partsbrev - Selskapskontroll av Hardangerbrua AS - Oppfølging kontrollutvalet i Voss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152016 RS 15/2016 Eidfjord kontrollutvalet partsbrev PS 0816 Selskapskontroll Hardangerbrua AS - Oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162016 RS 16/2016 Kvam kontrollutvalet Partsbrev PS 816 Selskapskontroll av Hardangerbrua AS - Oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172016 RS 17/2016 Ullensvang kontrollutvalet partsbrev sak Selskapskontroll av Hardangerbrua AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182016 RS 18/2016 Invitasjon til FKT-fagkonferanse på Gardermoen 7. - 8.6.16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192016 RS 19/2016 Fylkesskatt januar og februar 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202016 RS 20/2016 Vedtak frå TING om - Det regionale folkevalde nivå - Status og oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS442016 PS 44/2016 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll