eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 05 02 20160502 02.05.2016 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS452016 PS 45/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS462016 PS 46/2016 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS472016 PS 47/2016 Årsrekneskap og årsmelding 2015 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482016 PS 48/2016 Rutinar for tilrettelegging av attestasjonar - Fylkesrådmannen orienterer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492016 PS 49/2016 Nota frå Deloitte i høve mogleg interessekonflikt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502016 PS 50/2016 Kort status i arbeidet ved Deloitte - Analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512016 PS 51/2016 Kort status i arbeidet ved Deloitte - Analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522016 PS 52/2016 Forvaltningsrevisjon av regionale utviklingsmidlar - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532016 PS 53/2016 Forvaltningsrevisjon av skuleskyss - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542016 PS 54/2016 Selskapskontroll av arkivplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552016 PS 55/2016 Årsmelding for kontrollutvalet for 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562016 PS 56/2016 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av prosjektstyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572016 PS 57/2016 Forvaltningsrevisjon av NDLA II - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582016 PS 58/2016 Forvaltningsrevisjon innan innkjøp i vidaregåande skular i Hordaland - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592016 PS 59/2016 Rekneskapsresultat hittil i 2016 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602016 PS 60/2016 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612016 PS 61/2016 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS212016 RS 21/2016 Skatt mars 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222016 RS 22/2016 Invitasjon til seminarer om forslaget til ny kommunelov Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232016 RS 23/2016 Revisjonsuttale 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242016 RS 24/2016 Rekneskapsrapport pr. februar 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252016 RS 25/2016 Større saker til politisk behandling 1. halvår 2016 – pr. april Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262016 RS 26/2016 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. april 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272016 RS 27/2016 Varslingsutvalet - Årsrapport 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282016 RS 28/2016 Rettstvistar i Hordaland fylkeskommune pr april 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292016 RS 29/2016 Kvam kontrollutvalet partsbrev PS 1616 Selskapskontroll av Hardanger AKS AS - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS622016 PS 62/2016 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll