eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 06 21 20160621 21.06.2016 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS632016 PS 63/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS642016 PS 64/2016 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS652016 PS 65/2016 Orientering frå Deloitte i høve mogleg interessekonflikt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662016 PS 66/2016 Godkjenning av 3 prosjektrekneskapar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672016 PS 67/2016 Analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 - Prosessmøte 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682016 PS 68/2016 Analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2020 - Prosessmøte 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692016 PS 69/2016 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon av NDLA 1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702016 PS 70/2016 Forvaltningsrevisjon av NDLA 2 - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712016 PS 71/2016 Selskapskontroll av arkivplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722016 PS 72/2016 Forvaltningsrevisjon innan vidaregåande skular i Hordaland - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732016 PS 73/2016 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av drift og vedlikehald av fylkesvegar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742016 PS 74/2016 Rekneskapsresultat hittil i 2016 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752016 PS 75/2016 Fylkesordføraren og fylkesrådmannen orienterer om arbeidet med etikk i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762016 PS 76/2016 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772016 PS 77/2016 Konkurranseutsetting av revisjonstenester for Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782016 PS 78/2016 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS302016 RS 30/2016 Fylkeskommunen feilinformerer allmenheten om det omstridte 39. mrd. kr. prosjektet "Hordfast" - Anmodning om omgående retting - Norges Miljøvernforbund Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312016 RS 31/2016 Oppdatert status rettstvistar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322016 RS 32/2016 Samfunnsansvar og antikorrupsjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332016 RS 33/2016 Førebudd på framtida - status mai 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342016 RS 34/2016 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. mai 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352016 RS 35/2016 Sak i FUV 19.5.16 gjeldande prosjektrekneskap Hjeltnes vgs. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362016 RS 36/2016 Skatt april 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372016 RS 37/2016 Årsmelding 2015 - NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382016 RS 38/2016 Sak frå TING om finansrapport 1. tertial Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392016 RS 39/2016 Sak frå TING om tertialrapport pr. april 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402016 RS 40/2016 Sak frå TING - ROS-analyse i høve beredskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412016 RS 41/2016 Sak frå TING om Business Region Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422016 RS 42/2016 Sak frå TING mål og visjon for beredskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432016 RS 43/2016 Sak frå TING Regionalt bompengeselskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442016 RS 44/2016 Sak frå TING framtidig vestlandsregion Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452016 RS 45/2016 Levering av konsesjonskraft ved driftsstans i Røldal Suldal Kraftlag - orientering om avgjersle i Høgsterett Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS792016 PS 79/2016 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll