eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 09 08 20160908 08.09.2016 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS802016 PS 80/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS812016 PS 81/2016 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS822016 PS 82/2016 Bestilling av selskapskontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832016 PS 83/2016 Vurdering av om Deloitte er uavhengig i høve Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842016 PS 84/2016 Deloitte presenterer revisjonsplan for 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852016 PS 85/2016 Godkjenning av 3 prosjektrekneskapar - Uttale frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862016 PS 86/2016 Selskapskontroll av arkivplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872016 PS 87/2016 Møteplan for kontrollutvalet for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882016 PS 88/2016 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892016 PS 89/2016 Bestilling av forvaltningsrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902016 PS 90/2016 Plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912016 PS 91/2016 Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922016 PS 92/2016 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging kunstnarbustad Spania Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932016 PS 93/2016 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon tilskotsforvaltning på kulturfeltet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942016 PS 94/2016 Forvaltningsrevisjon av NDLA 2 - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952016 PS 95/2016 Kontrollutvalet sin møterett i generalforsamlingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962016 PS 96/2016 Rekneskapsresultat hittil i 2016 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972016 PS 97/2016 Gjennomgang av møteprotokoller Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982016 PS 98/2016 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS462016 RS 46/2016 Fylkesskatt juli 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472016 RS 47/2016 Større saker til politisk behandling 2. halvår 2016 - pr. juni Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482016 RS 48/2016 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. juni 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492016 RS 49/2016 Rekneskapsrapport pr. juni 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS992016 PS 99/2016 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1002016 PS 100/2016 Konkurranseutsetting av revisjonstenestene for Hordaland fylkeskommune - Forslag til konkurransegrunnlag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll