eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 10 20 20161020 20.10.2016 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1012016 PS 101/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1022016 PS 102/2016 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1032016 PS 103/2016 Forvaltningsrevisjon innan innkjøp i vidaregåande skular i Hordaland - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042016 PS 104/2016 Forvaltningsrevisjon av NDLA 2 - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052016 PS 105/2016 Forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062016 PS 106/2016 Selskapskontroll av Hordaland Teater - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072016 PS 107/2016 Bestilling av forvaltningsrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082016 PS 108/2016 Bestilling av selskapskontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092016 PS 109/2016 Informasjons- og mediestrategi for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102016 PS 110/2016 Oppfølging - Selskapskontroll av fastlandssamband Halsnøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112016 PS 111/2016 Oppfølging - Selskapskontroll av Hardangerbrua AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122016 PS 112/2016 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av forholdet mellom skuleeigar og skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132016 PS 113/2016 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon HMT og internkontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142016 PS 114/2016 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av prosjektstyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152016 PS 115/2016 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av rusførebyggande arbeid i vidaregåande skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162016 PS 116/2016 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging kunstnarbustad i Spanïa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172016 PS 117/2016 Handlingsplan - Selskapskontroll av Hardanger AKS AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182016 PS 118/2016 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon regionale utviklingsmidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192016 PS 119/2016 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon skuleskyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202016 PS 120/2016 Rekneskapsresultat hittil i 2016 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212016 PS 121/2016 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222016 PS 122/2016 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS502016 RS 50/2016 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. september 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512016 RS 51/2016 Større saker til politisk behandling 2. halvår 2016 - pr. september Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522016 RS 52/2016 Vedtak i FUV 21.9.16 - Godkjenning av tre prosjekterkenskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532016 RS 53/2016 Sak i TING 4.10.16 - Finansrapport 2. tertial 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542016 RS 54/2016 Sak i TING 4.10.16 - Tertialrapport pr. august 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552016 RS 55/2016 Sak i TING 4.10.16 - Godtgjersle til folkevalde - justering av satsane i 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562016 RS 56/2016 Fylkesskatt august 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572016 RS 57/2016 Vedtak i TING 4.10.16 Plan for forvaltningsrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582016 RS 58/2016 Vedtak i TING 4.10.16 Plan for selskapskontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592016 RS 59/2016 Vedtak i TING 4.10.16 Selskapskontroll av arkivplikta Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602016 RS 60/2016 Kurs i styrearbeid i regi av Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612016 RS 61/2016 Felles nasjonalt tilsyn 2016 - Tilsynsrapportar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622016 RS 62/2016 Avslutning av Felles nasjonalt tilsyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1232016 PS 123/2016 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll