eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 11 17 20161117 17.11.2016 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1242016 PS 124/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1252016 PS 125/2016 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1262016 PS 126/2016 Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272016 PS 127/2016 Forvaltningsrevisjon innan innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282016 PS 128/2016 Forvaltningsrevisjon innan investeringsplanlegging - Forsalg til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292016 PS 129/2016 Selskapskontroll av Bybanen AS - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1302016 PS 130/2016 Forvaltningsrevisjon av NDLA, del II - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1312016 PS 131/2016 Forvaltningsrevisjon av opplæringstilbodet til minoritetsspråklege elevar - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1322016 PS 132/2016 Selskapskontroll av Hordaland Teater - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1332016 PS 133/2016 Bestilling av forvaltningsrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1342016 PS 134/2016 Oppfølging - Selskapskontroll av Hardangerbrua AS og Fastlandssamband Halsnøy AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1352016 PS 135/2016 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1362016 PS 136/2016 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS632016 RS 63/2016 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. oktober 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642016 RS 64/2016 Større saker til politisk behandling 2. halvår 2016 – pr. oktober Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652016 RS 65/2016 Vidareføring og styrking av utvalde tenester frå Business Region Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662016 RS 66/2016 Fylkesskatt oktober 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1372016 PS 137/2016 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll