eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 12 20 20161220 20.12.2016 10:00 Grand Hotel Terminus Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1382016 PS 138/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1392016 PS 139/2016 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1402016 PS 140/2016 Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av selskapskontroll av Hardangerbrua AS og Fastlandssamband Halsnøy AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1412016 PS 141/2016 Forvaltningsrevisjon av NDLA, del II - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1422016 PS 142/2016 Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1432016 PS 143/2016 Prosjektrekneskap Stend vidaregåande skule - Ombygging for tilrettelagt opplæring - Uttale frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1442016 PS 144/2016 Forvaltningsrevisjon innan "Innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del 2" Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1452016 PS 145/2016 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging kunstnarbustad i Spania Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1462016 PS 146/2016 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av drift og vedlikehald av fylkesvegar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1472016 PS 147/2016 Selskapskontroll av Hordaland Teater - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1482016 PS 148/2016 Forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1492016 PS 149/2016 Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1502016 PS 150/2016 Selskapskontroll av Bybanen AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1512016 PS 151/2016 Rekneskapsresultat hittil i 2016 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1522016 PS 152/2016 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1532016 PS 153/2016 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS672016 RS 67/2016 Svar på spørsmål - driftsutfordringar for Bybanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682016 RS 68/2016 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2015/16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692016 RS 69/2016 Reglement for finansforvaltninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702016 RS 70/2016 Rekneskapsrapport pr. oktober 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS712016 RS 71/2016 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. desember 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS722016 RS 72/2016 Større saker til politisk behandling 1. halvår 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS732016 RS 73/2016 Rettstvistar i Hordaland fylkeskommune - oppfølgingsnotat saker innan HR pr desember 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS742016 RS 74/2016 Orientering. Sak hos Datatilsynet. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS752016 RS 75/2016 Fylkesskatt november 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1542016 PS 154/2016 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1552016 PS 155/2016 Konkurranseutsetting av revisjonstenestene for Hordaland fylkeskommune - Arbeidsmøte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll