eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 03 07 20170307 07.03.2017 10:00 Grand hotel Terminus, Bergen Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS82017 PS 8/2017 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS92017 PS 9/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12017 RS 1/2017 Namn på region Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22017 RS 2/2017 Statusrapport samanslåing Etne/Ølen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32017 RS 3/2017 Tillegg til referatsak 3/17 i OPHE 10.01.17 - Krav om nynorske læremidlar i vaksenopplæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42017 RS 4/2017 Brev frå Odda kommune vedk. krav om nynorske lærebøker Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS102017 PS 10/2017 Interpellasjonar/spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS112017 PS 11/2017 Budsjett 2017 – endringar – ny gjennomgang av investeringsbudsjettet. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122017 PS 12/2017 Finansforvaltninga i 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132017 PS 13/2017 Ny innkjøpspolitikk for Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142017 PS 14/2017 Refusjon av forskottering - avtale med Åsane Handel AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152017 PS 15/2017 Punktutbetring og trygg skuleveg - 2016 og 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162017 PS 16/2017 Fylkesvegprosjekt i Kvinnherad - forskottering i framtidig Kvinnheradpakke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172017 PS 17/2017 Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet- Kolltveit) - bompengesøknad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182017 PS 18/2017 Bomringen i Bergen - auka takstar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192017 PS 19/2017 Ny takstsonestruktur i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202017 PS 20/2017 Eigarskapsmelding 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212017 PS 21/2017 Fagskolane i Hordaland - utfordringar og moglegheiter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222017 PS 22/2017 Fagskolen i Hordaland og yrkesfagleg vidaregåande skule samlokalisert på Laksevåg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232017 PS 23/2017 Produksjonsskule og fylkeskommunal aktivitet på Hjeltnes Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242017 PS 24/2017 Retningslinjer for namnesetting - vidaregåande skular i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252017 PS 25/2017 Konkurranseutsetting av revisjonstenestene for Hordaland fylkeskommune - Val av revisor Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262017 PS 26/2017 Målbruksplan for Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272017 PS 27/2017 Årsmelding 2016 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282017 PS 28/2017 Endringar i reglement for "Godtgjersle til folkevalde" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292017 PS 29/2017 Søknad om fritak frå verv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302017 PS 30/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll