eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 06 13 20170613 13.06.2017 11:00 Hotel Ullensvang, Hardanger Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS312017 PS 31/2017 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS322017 PS 32/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS52017 RS 5/2017 Revisors uttale til delrekneskap for kontrollutval, sekretariat og ekstern revisor Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62017 RS 6/2017 Årsrapport 2016 – Vaksenopplæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72017 RS 7/2017 Årsmelding 2016 for Fylkeseldrerådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS332017 PS 33/2017 Interpellasjonar/spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS342017 PS 34/2017 Forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352017 PS 35/2017 Selskapskontroll av Hordaland Teater - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362017 PS 36/2017 Årsmelding for kontrollutvalet for 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372017 PS 37/2017 Godkjenning av årsrekneskap 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382017 PS 38/2017 Byvekstavtale for Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392017 PS 39/2017 Regional transportplan Hordaland 2018-2029 - framlegg av plan etter høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402017 PS 40/2017 Bompengesøknad for ny bypakke i Bergen, perioden 2018 - 2037 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412017 PS 41/2017 Sørvest Bomvegselskap AS - garanti for lån til kjøp av BT Signaal AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422017 PS 42/2017 Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432017 PS 43/2017 Årsmeldingar for fylkesvegane i Hordaland og Bergensprogrammet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442017 PS 44/2017 Prosjekt redusert sniking i kollektivtransporten Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452017 PS 45/2017 Gjennomgang av Regionalavdelinga sitt arbeids- og ansvarsområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462017 PS 46/2017 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet - Vedtak av regional plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472017 PS 47/2017 Evaluering prøveprosjekt med mobbeombod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482017 PS 48/2017 Program for folkehelsearbeid i kommunane 2017-2027, deltaking frå Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492017 PS 49/2017 Revisjon av dei etiske retningslinene Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502017 PS 50/2017 Temaplan "Likeverd i Hordaland fylkeskommune" - vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512017 PS 51/2017 Årsmelding 2016 Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522017 PS 52/2017 Årsmelding for klagenemnda 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532017 PS 53/2017 Årsrapport 2016 for Regionalt forskingsfond Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542017 PS 54/2017 Museum Vest og Bergens Sjøfartsmuseum. Intensjonsavtale om konsolidering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552017 PS 55/2017 Markering av kristenretten 1000 år - Moster 2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562017 PS 56/2017 Lokal forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572017 PS 57/2017 Prosjektet "auka gjennomføring- fleire ut i lære" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582017 PS 58/2017 Framlegg til nye vedtekter for NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592017 PS 59/2017 Ny budsjettmodell og bærekraftig finansiering av dei vidaregåande skulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602017 PS 60/2017 Valen kraftverk AS - utlån til damforsterking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612017 PS 61/2017 Ibsens gate 118 i Bergen kommune - sal av eigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622017 PS 62/2017 Finansrapport 1. tertial 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632017 PS 63/2017 Tertialrapport pr. april 2017 - rekneskapsprognose. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642017 PS 64/2017 Val av revisor for fellesnemnd i samband med samanslåing av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652017 PS 65/2017 Søknad om permisjon frå politiske verv i Hordaland fylkeskommune - Elise Loftheim Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662017 PS 66/2017 Søknad om permisjon frå politiske verv i Hordaland fylkeskommune - Synnøve Lie Johansen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672017 PS 67/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS682017 PS 68/2017 Evaluering av Bybanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692017 PS 69/2017 Carte Blanche AS. Oppnemning av eitt styremedlem Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll