eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 01 26 20170126 26.01.2017 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3.etg. Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12017 PS 1/2017 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22017 PS 2/2017 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32017 PS 3/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12017 RS 1/2017 Pilotprosjekt Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22017 RS 2/2017 Oversikt over tilsegn frå Handlingprogram for næringsutvikling i Hordaland pr. 31.12.2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32017 RS 3/2017 Svar på spørsmål i fylkesutvalet under sak 289/16 - kulturinstitusjoner HFK gir tilskudd Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42017 RS 4/2017 Administrativ fråsegn om forslag til klimalov Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52017 RS 5/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. januar 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62017 RS 6/2017 Hardanger AKS AS - brev til selskapet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42017 PS 4/2017 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS52017 PS 5/2017 Regionreforma - intensjonsplan for samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62017 PS 6/2017 Sak om status i arbeidet med framkomsttiltak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72017 PS 7/2017 Omklassifisering av eksisterande E16 i samband med bygging av ny E16 på strekninga Slæn i Voss kommune til Hyland i Aurland kommune - høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82017 PS 8/2017 Søknad om fråvik frå vegnormalane til reguleringsplan for Fv. 565 Mastrevik-Kilstraumen i Austrheim kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92017 PS 9/2017 Alversund bru - opplegg for val av bruløysing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102017 PS 10/2017 Fylkesvegprosjekt i Kvinnherad - forskottering i framtidig Kvinnheradpakke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112017 PS 11/2017 Nye akvakulturoppgåver i samband med regionreforma på Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122017 PS 12/2017 Søknad frå Odda kommune om omdisponering av konsesjonskraftmidlane frå Mågelibanen til Lindehuset Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132017 PS 13/2017 Høyring om 132 kV kraftleidning Kjønnagard - Myrkdalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142017 PS 14/2017 Forslag til endringar i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven. Fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152017 PS 15/2017 Klimapartnar Hordaland - vidare utvikling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162017 PS 16/2017 Innspel frå Hordaland fylkeskommune til jordbruksforhandlingane 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172017 PS 17/2017 Forslag til nye honorarsatsar for medlemmer i prøvenemnd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182017 PS 18/2017 Pilotprosjekt Karriere Sunnhordland til ordinær drift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192017 PS 19/2017 Ny forskrift om offentlege arkiv - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202017 PS 20/2017 Tilskot til folkehelsearbeid i kommunane - forlenging av tilskotsordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212017 PS 21/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS222017 PS 22/2017 Godtgjersle til fylkesordførar i sjukemeldingsperioden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll