eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 03 30 20170330 30.03.2017 11:15 Bømlo Rådhuset Bømlo kommune Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS642017 PS 64/2017 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS652017 PS 65/2017 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS662017 PS 66/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS282017 RS 28/2017 Status sal av eigedomar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292017 RS 29/2017 Organisering av bybanedrifta Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302017 RS 30/2017 Organisering av store samferdselsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312017 RS 31/2017 Svar på oversending - stenging av Rv. 13 Deildo Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322017 RS 32/2017 Innspel til rapport om kostnadsnøkkelen for båt og ferje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332017 RS 33/2017 Tiltak på Fv. 57 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342017 RS 34/2017 Sykkelbyen Bergen - Årsrapport 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352017 RS 35/2017 Sykkelbyen Stord - ein statusrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362017 RS 36/2017 Sykkelparkering og tørkerom - vidaregåande skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372017 RS 37/2017 Belønningsordninga - Arsrapport 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382017 RS 38/2017 Godkjenning av Regional planstrategi for Hordaland 2016-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392017 RS 39/2017 Rapport om Fylkeskommunenes europeiske arbeid utarbeid av Uanriksdepartementet på oppdrag frå tidligare statsråd Vik Aspaker Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402017 RS 40/2017 Rapport frå Innovasjon Norge Hordaland for 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412017 RS 41/2017 Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger - status og vidare framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422017 RS 42/2017 Miljøprosjekt på ferje Valestrand - Breistein Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432017 RS 43/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. mars 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442017 RS 44/2017 Melding om fråværsregelen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452017 RS 45/2017 Heilskapleg styring i opplæringssektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462017 RS 46/2017 Orentering om overtalssituasjonen ved dei vidaregåande skulane våren 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472017 RS 47/2017 Svar på spørsmål om register for spørsmål og oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS672017 PS 67/2017 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS12017 DS 1/2017 Låneopptak 2017 - I Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS682017 PS 68/2017 Rekneskapsrapport pr. februar 2017. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692017 PS 69/2017 Belønningsordninga - søknad om auka økonomiske rammer for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702017 PS 70/2017 Nye ferjekontraktar- Tildeling rutepakke 2, 4 og 5 Dokumentet er tilgangsbeskytta Opne protokoll
0 PS712017 PS 71/2017 Sunnhordland Ferjerederi A/S u/s - søknad om ruteløyve for ferjedrift mellom Sunde og Jektevik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722017 PS 72/2017 Retningslinjer for fartsdempande tiltak i kollektivtrasear Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732017 PS 73/2017 Handbok N100 Veg- og gateutforming- Høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742017 PS 74/2017 Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752017 PS 75/2017 Prinsippsak om val av standard på gang- og sykkelveg etter rekkefølgjekrav Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762017 PS 76/2017 Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772017 PS 77/2017 Fråsegn til søknad frå AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap om ruteløyve for strekninga Bergen - Lillehammer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782017 PS 78/2017 Søknad frå Oslobuss AS om ruteløyve for strekninga Bergen sentrum - Nyborg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792017 PS 79/2017 Vinterpakken - fråsegn Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802017 PS 80/2017 Bruk av avsette midlar til folkefest / kulturprogram under Sykkel-VM Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812017 PS 81/2017 2017 - Søknader om arrangementstilskot til nasjonale eller internasjonale seniormeisterskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822017 PS 82/2017 Markering av kristenretten 1000 år - Moster 2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832017 PS 83/2017 Sunnhordland museum og Stord maritime museum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842017 PS 84/2017 Tilskot til utbygging av breiband Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852017 PS 85/2017 Oppfølging av PS 44/2016 - Fordeling av tillegsmidlar over budsjettpost "HNH statlege overføringar" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862017 PS 86/2017 Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872017 PS 87/2017 Organisering av framtidig tannhelsetilbod i Etne kommune (Hordaland) og i Vindafjord kommune (Rogaland) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882017 PS 88/2017 Evaluering av alternativ Vg3 sluttopplæring i skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892017 PS 89/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS902017 PS 90/2017 Etablering av politisk arbeidsgruppe for fylkeskommunalt eigarskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll