eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 05 03 20170503 03.05.2017 00:00 Quality hotel Vøringsfoss, Eidfjord Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS912017 PS 91/2017 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS922017 PS 92/2017 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS932017 PS 93/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS482017 RS 48/2017 Synspunkt frå Hordaland fylkeskommune til Meld St. 33 (2016-17) Nasjonal transportplan 2018-29 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492017 RS 49/2017 Brev om oppstart kommunedelplan Fv7 Tokagjelet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502017 RS 50/2017 Status for etablering av Sørvest Bomvegselskap AS og kjøp av BT Signaal AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512017 RS 51/2017 Stenging av Rv13 ved Deildo Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522017 RS 52/2017 Melding om fylkesadministrasjonen sitt arbeid med plan for etablering av bussjåførfasilitetar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532017 RS 53/2017 Framdriftsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542017 RS 54/2017 Oversikt over tilsegn frå Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland per 31.03.2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552017 RS 55/2017 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - rapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562017 RS 56/2017 Melding om oppstart av revisjon Handlingsprogram 2018-2021 Regionalplan for folkehelse 2014-2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572017 RS 57/2017 Svar på spørsmål - plan for sal av del av tomt i Åsane som ikkje skal vere bussanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582017 RS 58/2017 Avviklinga av stiftinga regionsenter for husflidnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592017 RS 59/2017 Kva er eit folkevald organ ? Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602017 RS 60/2017 Årsmelding 2016 for Fylkeseldrerådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612017 RS 61/2017 Rapport: Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622017 RS 62/2017 Årsrapport 2016 – Vaksenopplæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632017 RS 63/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 3.-4. mai 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS942017 PS 94/2017 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS22017 DS 2/2017 Fornying av sertifikatlån 390 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS952017 PS 95/2017 Kyrre skole - leige av lokale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962017 PS 96/2017 Justering av tilbodsstruktur ved dei vidaregåande skulane, skuleåret 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972017 PS 97/2017 Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982017 PS 98/2017 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - budsjettfordeling nr. 2 -2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992017 PS 99/2017 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - budsjettfordeling nr. 3 -2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002017 PS 100/2017 Godkjenning av to prosjektrekneskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012017 PS 101/2017 Godkjenning av prosjektrekneskap Stend vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022017 PS 102/2017 Valen kraftverk AS - utlån til damforsterking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032017 PS 103/2017 Tildeling av utrangert PC-utstyr Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042017 PS 104/2017 Digital formidling - disponering av midlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052017 PS 105/2017 Årsmelding 2016 Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062017 PS 106/2017 Stortingsvalet 2017 - røystesetlar til listestillarane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072017 PS 107/2017 Dekkeleggingsprogrammet for 2017 - eventuelle ekstramidlar til Sykkel-VM Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082017 PS 108/2017 Nye ferjekontrakter - Tildeling rutepakke 3 Dokumentet er tilgangsbeskytta Opne protokoll
0 PS1092017 PS 109/2017 Søknad om ruteløyve for strekninga Bergen sentrum - Nyborg - utvida saksframlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102017 PS 110/2017 Gjennomgang av Regionalavdelinga sitt arbeids- og ansvarsområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112017 PS 111/2017 Regional plan for kompetanse og arbeidskraft - vedtak av høyringsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122017 PS 112/2017 Høyringsuttale - søknad om uttak av vatn frå Onarheimsvatnet til Alsaker Fjordbruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132017 PS 113/2017 Forslag om freding av Kong Oscars gate 70. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142017 PS 114/2017 Søknad om løyve for Gjerstadfossen kraftverk i Osterøy kommune. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152017 PS 115/2017 Søknad om løyve til å føra over to bekker til Blåfalli III i Blådalsvassdraget i Kvinnherad kommune. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162017 PS 116/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll