eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 05 23 20170523 23.05.2017 11:00 Fylkeshuset i Bergen Fylkesutvalsalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1172017 PS 117/2017 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1182017 PS 118/2017 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1192017 PS 119/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS642017 RS 64/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 23. mai 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652017 RS 65/2017 Signert protokoll generalforsamling Hordaland Teater 25.04.2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662017 RS 66/2017 Signert protokoll fra generalforsamlingen i BKK AS 27.04.2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS672017 RS 67/2017 Årsmøteprotokoll for Fjordvegen Rute 13 28.03.2017 i Stavanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682017 RS 68/2017 Rapport frå Fjord Norge AS til fylka 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692017 RS 69/2017 Medlemsskap i DC Norway SA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702017 RS 70/2017 Fagdag om sykkel, 9. juni 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1202017 PS 120/2017 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS32017 DS 3/2017 Styrings- og administrasjonsutgifter RFF Vestlandet 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1212017 PS 121/2017 Godkjenning av årsrekneskap 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222017 PS 122/2017 Finansrapport 1. tertial 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1232017 PS 123/2017 Tertialrapport pr. april 2017 - rekneskapsprognose. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242017 PS 124/2017 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - Budsjettfordeling nr. 4 -2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252017 PS 125/2017 Sørvest Bomvegselskap AS - garanti for lån til kjøp av BT Signaal AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262017 PS 126/2017 Ibsens gate 118 i Bergen kommune - sal av eigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272017 PS 127/2017 Utleige av grunn - Stend vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282017 PS 128/2017 Leigeavtale - Tannklinikk i Region Nordhordland Helsehus Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292017 PS 129/2017 Oppretting av søknadsbasert ordning for næringsretta partnarskapsmidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1302017 PS 130/2017 Næringsretta midlar til regional utvikling - Godkjenning av planlagt bruk av unytta kompensasjonsmidlar i Kvam herad for 2015 og 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1312017 PS 131/2017 Program for folkehelsearbeid i kommunane 2017-2027, deltaking frå Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1322017 PS 132/2017 Søknad om løyve til 3 små vasskraftverk i Odda kommune. Fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1332017 PS 133/2017 Søknad om konsesjon for bygging av Solheimsdalen kraftverk i Tysnes kommune. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1342017 PS 134/2017 Marint vern i Hordaland - høyring av verneframlegg for tre kandidatområde: Lurefjorden med Lindåsosane, Krossfjorden og Ytre Hardangerfjord Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1352017 PS 135/2017 Årsrapport 2016 for Regionalt forskingsfond Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1362017 PS 136/2017 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet - Vedtak av regional plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1372017 PS 137/2017 Regional transportplan Hordaland 2018-2029 - framlegg av plan etter høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1382017 PS 138/2017 Masfjordbrua - teknisk og økonomisk utgreiing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1392017 PS 139/2017 Stad skipstunnel - søknad om finansieringsbidrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1402017 PS 140/2017 Søknad frå Lustrabaatane AS om løyve for båtrute på strekninga Eidfjord - Ulvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1412017 PS 141/2017 Søknad frå Turbuss Vest AS om ruteløyve for strekningar i Fjell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1422017 PS 142/2017 Søknad frå Turbuss Vest AS om ruteløyve for strekninga Bergen sentrum - Nyborg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1432017 PS 143/2017 Søknad frå Flesland Parkering AS om ruteløyve for strekninga Lønningsvegen - Bergen lufthamn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1442017 PS 144/2017 Søknad frå Smartpark Drift AS om ruteløyve for strekninga Lønningsvegen - Bergen lufthamn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1452017 PS 145/2017 Høyring - søknad frå Norwegian Fjord Visjon om ruteløyve for strekninga Bergen - Voss - Flåm - Jostedalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1462017 PS 146/2017 Prosjekt redusert sniking i kollektivtransporten Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1472017 PS 147/2017 Årsmeldingar for fylkesvegane i Hordaland og Bergensprogrammet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1482017 PS 148/2017 Carte Blanche AS. Oppnemning av styreleiar og eitt styremedlem Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1492017 PS 149/2017 Museum Vest og Bergens Sjøfartsmuseum. Intensjonsavtale om konsolidering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1502017 PS 150/2017 Ny budsjettmodell og bærekraftig finansiering av dei vidaregåande skulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1512017 PS 151/2017 Framlegg til nye vedtekter for NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1522017 PS 152/2017 Lokal forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1532017 PS 153/2017 Høyring – forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1542017 PS 154/2017 Evaluering prøveprosjekt med mobbeombod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1552017 PS 155/2017 Prosjektet "auka gjennomføring- fleire ut i lære" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1562017 PS 156/2017 Temaplan "Likeverd i Hordaland fylkeskommune" - vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1572017 PS 157/2017 Revisjon av dei etiske retningslinene Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1582017 PS 158/2017 Revisjon av rutine for varsling i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1592017 PS 159/2017 Møteplan 2018 for fylkeskommunale organ Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1602017 PS 160/2017 Årsmelding for klagenemnda 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1612017 PS 161/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1622017 PS 162/2017 Gåve til Eikanger Bjørsvik Musikklag som vinnar av EM for brassband 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll