eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 06 22 20170622 22.06.2017 11:00 Fylkeshuset i Bergen Fylkesutvalsalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1712017 PS 171/2017 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1722017 PS 172/2017 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1732017 PS 173/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS752017 RS 75/2017 Statusrapport samanslåing Etne/Ølen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS762017 RS 76/2017 Prøveprosjekt med velferdsteknologi for langtidssjuke barn og unge i vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS772017 RS 77/2017 Det juridiske rammeverket for avvikling av eksamen ved offentlege vidaregåande skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS782017 RS 78/2017 Svar på oversendingsforslag vedk. NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS792017 RS 79/2017 Sykkel-VM og økonomiske konsekvensar for Skyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS802017 RS 80/2017 Melding om framdriftsplan og status på investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS812017 RS 81/2017 Spørsmål om Kvinnherads tilknytning til ny E39 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS822017 RS 82/2017 Melding om utsetting av framlegginga av sak om sjåførfasilitetar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS832017 RS 83/2017 Svar på spørsmål om køpris for bilistar i fellesferien Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS842017 RS 84/2017 Belønningsordningen - Bergen 2015-2018. Utbetaling av midler for 2017 og svar på søknad om ekstra midler i 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS852017 RS 85/2017 Rv 13 i Ullensvang - møte om trafikkavvikling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS862017 RS 86/2017 Melding om tunneloppgradering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS872017 RS 87/2017 Voss og omland bompengeselskap AS - Protokoll generalforsamlinga 22.05.2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS882017 RS 88/2017 Fylkeskommunen sine planar for vidare bruk av 24-meter bussane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS892017 RS 89/2017 Protokoll generalforsamling Vestnorsk Filmsenter AS 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS902017 RS 90/2017 Signert protokoll generalforsamlingen Carte Blanche 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS912017 RS 91/2017 Protokoll frå generalforsamling i Opero Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS922017 RS 92/2017 Rapport - revidert skisseprosjekt av Sentralbadet som Scenekunsthus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS932017 RS 93/2017 Varslingsutvalet - Årsrapport 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS942017 RS 94/2017 Administrativ høyringsuttale Melding til Stortinget nr. 26 "Industrien - grønnere, smartere og mer nyskapende" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS952017 RS 95/2017 Breibandutbygging - Nasjonal tilskotsordning 2017 - prioriteringsliste Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS962017 RS 96/2017 Regional plan for Hardangervidda - Rammer for rullering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS972017 RS 97/2017 Større saker til politisk behandling 2. halvår 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS982017 RS 98/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. juni 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS992017 RS 99/2017 Barn i fattigdom - status på arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1742017 PS 174/2017 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS42017 DS 4/2017 Fornying av sertifikatlån 335 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1752017 PS 175/2017 Sal av Etne vgs. avdeling Tesdal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1762017 PS 176/2017 Leigeavtale - butilbod for høyrselshemma elevar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1772017 PS 177/2017 Oppfølging av skulebruksplanen (SBP) – løypemelding vår 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1782017 PS 178/2017 Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP 2018-2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1792017 PS 179/2017 Kjøp av aksjar i utskilt "AutoPASS - ferje selskap" i samband med Sørvest Bomvegselskap AS sitt planlagde kjøp av BT Signaal AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1802017 PS 180/2017 Hydrogenteknologi i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1812017 PS 181/2017 Framlegg til biogasstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1822017 PS 182/2017 Årsbudsjett 2018 / Økonomiplan 2018 - 2021. Føresetnader og rammer. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1832017 PS 183/2017 Høyringsfråsegn – Forslag til lov om mineralverksemd på kontinentalsokkelen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1842017 PS 184/2017 Fylkeskoordinerande institusjon for privatarkiv i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1852017 PS 185/2017 Karriere Hordaland - etablering av fylkeskommunale karrieresenter for vaksne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1862017 PS 186/2017 Gåve til Bergen og Omland Friluftsråd sitt 80-års-jubileum i 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1872017 PS 187/2017 TV-aksjonen 2017 - driftsstøtte frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1882017 PS 188/2017 Sjølvforsvarskurs for jenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1892017 PS 189/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll