eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 09 20 20170920 20.09.2017 11:30 Fylkeshuset i Bergen Fylkesutvalsalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2042017 PS 204/2017 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2052017 PS 205/2017 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2062017 PS 206/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1272017 RS 127/2017 Helsesøsterordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1282017 RS 128/2017 Vurdering av grunnlag for uttale til Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018-2027 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1292017 RS 129/2017 Rapportering partistøttemidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1302017 RS 130/2017 Svar på spørsmål frå Silje Hjemdal - Reklamefinansiert kollektivtransport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1312017 RS 131/2017 Stord maritime museum, vidare drift, tilhøvet til Sunnhordland museum. Melding om vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1322017 RS 132/2017 Byvekstavtale for Bergen - oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1332017 RS 133/2017 Orientering om prosjektet utredning av nytt Fylkeshus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1342017 RS 134/2017 Melding knytt til vedtak om tariff Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1352017 RS 135/2017 Referat vedtak - Kulturkomite Sykkel-VM 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1362017 RS 136/2017 Handlingsprogram til NTP 2018-2029 - prosess mot fylkeskommunane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1372017 RS 137/2017 Spørsmål om bussrutene på Stord Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1382017 RS 138/2017 Melding om endeleg vedtak av Regional plan for areal- og transport på Haugalandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1392017 RS 139/2017 Svar på spørsmål om trafikksikringstiltak i krysset Davanger/Brevik, Fv 562 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1402017 RS 140/2017 Samarbeid med NAV for å inkludere mennesker med funksjonshemmingar i arbeidslivet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1412017 RS 141/2017 Skuleskyss i vidaregåande skule - verbalforslag i budsjett 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1422017 RS 142/2017 Fylkeskulturkonferansen 16. november 2017. Eit kultur- og idrettsliv for alle? Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1432017 RS 143/2017 Protokoll generalforsamling 2017 Hardanger AKS AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1442017 RS 144/2017 Protokoll Generalforsamling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1452017 RS 145/2017 Protokoll Generalforsamling 1-2017 i Nordhordlandspakken AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1462017 RS 146/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. september 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1472017 RS 147/2017 Invitasjon til oppfølgingstilbod til fylkeskommunar som skal slå seg saman Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1482017 RS 148/2017 Fylkessamanslåing - opplegg for felles fylkesting 27.oktober 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2072017 PS 207/2017 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2082017 PS 208/2017 Finansrapport 2. tertial 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2092017 PS 209/2017 Tertialrapport pr. august 2017 - rekneskapsprognose. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2102017 PS 210/2017 Ny driftskontrakt for Nordhordland DK 1203 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2112017 PS 211/2017 Status og forslag til vidare gjennomføring av prosjekt "Hjertesone" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2122017 PS 212/2017 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - Budsjettfordeling nr. 5 -2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2132017 PS 213/2017 Arna vgs - Ombygging / rehabilitering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2142017 PS 214/2017 Oppdragsspesifikasjon – Pilotmodell for opplæringssamarbeid skule næringsliv Bømlo Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2152017 PS 215/2017 Samarbeidsprosjekt mellom vidaregåande skular og næringsliv Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2162017 PS 216/2017 Forslag til nye skulenamn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2172017 PS 217/2017 Handlingsplan for forebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2182017 PS 218/2017 Ajourføring av forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2192017 PS 219/2017 Klage på vedtak om arrangementstilskot til nasjonale eller internasjonale seniormeisterskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2202017 PS 220/2017 Vedtak av Regional plan for kompetanse og arbeidskraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2212017 PS 221/2017 Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger - Vedtak av regional plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2222017 PS 222/2017 Forbod mot nydyrking av myr – fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2232017 PS 223/2017 Søknad om løyve til å byggje Valdra kraftverk - fråsegn Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2242017 PS 224/2017 Evaluering av Bybanen - utgreiing av drift i eigenregi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2252017 PS 225/2017 Ferjeavløysingsordninga - status og framdrift for ferjeavløysingsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2262017 PS 226/2017 Forsøk med delegering av mynde for utviklingsmidlar på bibliotekområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2272017 PS 227/2017 Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen - oppløysing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2282017 PS 228/2017 Sal av eigedom i Steinsdalsvegen i Norheimsund Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2292017 PS 229/2017 Vertskap for arrangement sykkel-vm Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2302017 PS 230/2017 Rapport evaluering av museumsreforma i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2312017 PS 231/2017 Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2322017 PS 232/2017 Unike regionale utviklingsprosjekt - investeringstilskott til regional utvikling 2017-2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2332017 PS 233/2017 Utgreiing om og plan for etablering av fasilitetar for bussjåførar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2342017 PS 234/2017 Oppstart av interkommunal plan etter Plan- og bygningslova § 9-1 1. ledd for innkorting av ferjesambandet Stord-Kvinnherad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2352017 PS 235/2017 Rv. 13 - Planfri gangvegkryssing Bjørgum. Klassifisering og eigartilhøve for ny gang- og sykkelveg. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2362017 PS 236/2017 Søknad frå Taxi/Bus Odda AS om ruteløyve for strekninga Odda - Buer - Strand Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2372017 PS 237/2017 Tilskotsordning til tiltak for auka sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner. Søknad om midlar for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2382017 PS 238/2017 Temaplan: Låg- og nullutsleppsbussar i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2392017 PS 239/2017 Klage frå Taxi 1 AS på vedtak i PS 141/2017, 142/2017, PS 143/2017 og 144/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2402017 PS 240/2017 Endringar i "Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2412017 PS 241/2017 Godtgjersle til folkevalde - justering av satsane i 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2422017 PS 242/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2432017 PS 243/2017 Auke av takstar for tannbehandling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 DS52017 DS 5/2017 Stordalstunnelen - refinansiering av bompengelån Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut