eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 10 26 20171026 26.10.2017 11:00 Fylkeshuset i Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2442017 PS 244/2017 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2452017 PS 245/2017 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2462017 PS 246/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1502017 RS 150/2017 Finansiering av ny nattavgang i Hufthamar-Krokeide Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1512017 RS 151/2017 Søknad om stønad til nasjonalt pilotprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1522017 RS 152/2017 Fylkesveiene fra Kringla på Masfjordnes og Nordbygda må ha akutt oppgradering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1532017 RS 153/2017 Arbeidet med tilpassing til ny lovgjeving kring personvern Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1542017 RS 154/2017 Fylkesvis fordeling av breibandtilskot for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1552017 RS 155/2017 Oste-VM 2018 til Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1562017 RS 156/2017 Oversikt over tilsegn frå Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland per 30.09.2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1572017 RS 157/2017 Søknader til ordninga "Partnarskapsmidlar til regionale utviklingsaktørar 2018-2020" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1582017 RS 158/2017 Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1592017 RS 159/2017 Rapport fra årsmøtet i Nordskjøkommisjon 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1602017 RS 160/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. oktober 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1612017 RS 161/2017 Innfartsparkering Arna: Svar til Tom Sverre Tomren Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1622017 RS 162/2017 Oppfølging av FUV-sak 66/16 for få vurdert ny oppfølging av «CNSS - Improved dissemination and impact» og eventuelt nytt initiativ som grunnlag for eit prosjekt «Grøn skipsfart». Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1632017 RS 163/2017 Svar på spørsmål om atomvåpenfrie soner Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1642017 RS 164/2017 Foreløpig effekt av fråværsgrensen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1652017 RS 165/2017 Svar på spørsmål - utgreiing bussanlegg Askøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1662017 RS 166/2017 Svar til Fylkesutvalet - finansiering av Sentralbadet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1672017 RS 167/2017 Protokoll fra Generalforsamling Askøy Bompengeselskap AS 23.05.2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2472017 PS 247/2017 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2482017 PS 248/2017 Søknad om samtykke til etablering av handelsareal til Biltema i Heiane Vest næringsområde - Stord kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2492017 PS 249/2017 Tilskotsordninga Museumsløft 2017 - Fordeling av midlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2502017 PS 250/2017 Lønborg vgs - godkjenning av salsvilkår Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2512017 PS 251/2017 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - Budsjettfordeling nr. 6 -2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2522017 PS 252/2017 Pilotprosjekt for utbygging av digitalt kjernenett på Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2532017 PS 253/2017 Melding om nye nettiltak til Haugalandet. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2542017 PS 254/2017 Omlegging til nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekt i Hordaland -uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2552017 PS 255/2017 Sykkelbyavtale - Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2562017 PS 256/2017 Forslag til endringar i TT-ordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2572017 PS 257/2017 Godkjenning av fire prosjektrekneskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2582017 PS 258/2017 Forslag på kandidatar til styret i dei regionale helseføretaka - Helse Vest RHF Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2592017 PS 259/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll