eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 11 22 20171122 22.11.2017 12:30 Solstrand hotel & bad, Os Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2602017 PS 260/2017 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2612017 PS 261/2017 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2622017 PS 262/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1682017 RS 168/2017 Bergen 2017 AS – Orientering til våre kreditorer Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1692017 RS 169/2017 Næringsretta partnarskamsmidlar 2018-2020 - Følgjesak til Fylkesrådmann sitt forslag til budsjett 2018. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1702017 RS 170/2017 Svar på spørsmål om praktisering av dispensasjon frå Fylkesmanenn om skuleskyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1712017 RS 171/2017 Læreplasskonferansen 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1722017 RS 172/2017 Idrettscampus Bergen - status i samspelet per oktober 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1732017 RS 173/2017 Arbeid i fylka med å skaffa fleire læreplassar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1742017 RS 174/2017 Status antidopingsamarbeid 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1752017 RS 175/2017 Miljøkrav på kommersielle ruteløyve - Uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1762017 RS 176/2017 Spørsmål om skuleskyss og ruteproduksjon i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1772017 RS 177/2017 Uttale frå Norva24 AS - Høyring Bru over Masfjorden. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1782017 RS 178/2017 Generalforsamling, protokoll 2017 - Bergen Bompengeselskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1792017 RS 179/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. oktober 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2632017 PS 263/2017 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS62017 DS 6/2017 Refinansiering av obligasjonslån 425 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS72017 DS 7/2017 Låneopptak 2017 - II Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS82017 DS 8/2017 Refinansiering av sertifikatlån 350 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2642017 PS 264/2017 Årsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2652017 PS 265/2017 Rekneskapsrapport pr. oktober 2017. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2662017 PS 266/2017 Nye Åsane VGS og Kulturhus - Forprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2672017 PS 267/2017 Garantiar for bompengeprosjekt som skal overførast til Sørvest Bomvegselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2682017 PS 268/2017 Godkjenning av prosjektrekneskap Osterøy vgs - nybygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2692017 PS 269/2017 Stend stasjon - fornying av leigeavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2702017 PS 270/2017 Handlingsprogram 2018-2021. Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2712017 PS 271/2017 Trafikkplan båt Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2722017 PS 272/2017 Løyveforvaltninga i Hordaland løyvedistrikt 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2732017 PS 273/2017 Nye bussanbod for kontraktane Vest og Bergen sør Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2742017 PS 274/2017 Vidareføring av sykkelbyavtale for Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2752017 PS 275/2017 Vurdering av framtidig behov for produksjonsskular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2762017 PS 276/2017 Endringar i lokal forskrift om inntak og formidling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2772017 PS 277/2017 Kvalitetsmelding vidaregåande opplæring 2016/17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2782017 PS 278/2017 Vurdering av behov for forlenging av prosjektperioden - prosjektet «Auka gjennomføring – fleire ut i lære» Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2792017 PS 279/2017 Mobbeombod og Elev- og lærlingombod - framtidig organisering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2802017 PS 280/2017 Søknad om Onarheim kraftverk, Kvinnherad kommune - fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2812017 PS 281/2017 Konsesjonssøknad for Folkedal II kraftverk i Granvin herad – fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2822017 PS 282/2017 Utslepp frå sju store industriverksemder i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2832017 PS 283/2017 Tilskott, løyving og fordeling av midlar til opningsmarkeringar av Kystpilegrimsleia 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2842017 PS 284/2017 Høyring om endring av forskrift om akvakultur for andre arter enn laks og aure - Akvakultur med vasslevande plantar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2852017 PS 285/2017 Søknad om medlemskap i EARLALL - The European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2862017 PS 286/2017 Årleg lønsregulering for fylkesrådmannen, sak til fuv Dokumentet er tilgangsbeskytta Opne protokoll
0 PS2872017 PS 287/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll