eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 01 11 20170111 11.01.2017 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3.etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12017 PS 1/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22017 PS 2/2017 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32017 PS 3/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12017 RS 1/2017 Svar på spørsmål om bruk av innfartsparkering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22017 RS 2/2017 Svar på spørsmål om vegstatus på Storesvingen mot Rubbestadneset og om veglys for gåande og sykistar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32017 RS 3/2017 Administrativ fråsegn om forslag til klimalov Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42017 RS 4/2017 Svar på spørsmål om oppsetting av mur langs Lepsøyvegen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42017 PS 4/2017 Omklassifisering av eksisterande E16 i samband med bygging av ny E16 på strekninga Slæn i Voss kommune til Hyland i Aurland kommune - høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52017 PS 5/2017 Søknad om fråvik frå vegnormalane til reguleringsplan for Fv. 565 Mastrevik-Kilstraumen i Austrheim kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62017 PS 6/2017 Klimapartnar Hordaland - vidare utvikling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72017 PS 7/2017 Fylkesvegprosjekt i Kvinnherad - forskottering i framtidig Kvinnheradpakke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82017 PS 8/2017 Alversund bru - opplegg for val av bruløysing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92017 PS 9/2017 Sak om status i arbeidet med framkomsttiltak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102017 PS 10/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll