eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 02 08 20170208 08.02.2017 11:00 Westland hotell, Lindås Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS112017 PS 11/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS122017 PS 12/2017 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS132017 PS 13/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS52017 RS 5/2017 Svar på oversendingsforslag om tilrettelegging for gåande og syklande på bruer i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62017 RS 6/2017 Sørvest Bomvegselskap AS - orientering om selskapet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72017 RS 7/2017 Rapport med oversikt over deltaking i internasjonale samarbeidsprosjekt 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82017 RS 8/2017 Beredskapstakstar i Bomringen i Berrgen - finansiering av gratis kollektivtransport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92017 RS 9/2017 Svar på spørsmål vedkomande tømmertransport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102017 RS 10/2017 Oversendingsforslag frå Utval for miljø og samferdsel Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS142017 PS 14/2017 Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Forprosjekt for ferjestø Djupavikneset, Stord Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152017 PS 15/2017 Bussanbod Nordhordland 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162017 PS 16/2017 Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet- Kolltveit) - bompengesøknad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172017 PS 17/2017 Fråsegn til forslag til reguleringsplan for Bybanen sentrum til Fyllingsdalen - delstrekning 1 - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182017 PS 18/2017 Innføring av AutoPASS i ferjedrifta i Hordaland - Status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192017 PS 19/2017 Regional transportplan Hordaland 2018-2029 - planforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202017 PS 20/2017 Ny takstsonestruktur i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212017 PS 21/2017 Fråsegn - Statleg kommundelplan for E39 Stord - Os Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222017 PS 22/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS112017 RS 11/2017 Snøggbåtruta Askøy-Bergen – Større kapasitet på kort sikt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS232017 PS 23/2017 Innsamling av herreløst avfall Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll