eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 02 21 20170221 21.02.2017 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS242017 PS 24/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252017 PS 25/2017 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262017 PS 26/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS122017 RS 12/2017 International Newsletter 2/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS272017 PS 27/2017 Punktutbetring og trygg skuleveg - 2016 og 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282017 PS 28/2017 Bomringen i Bergen - lågare inntekter i Bergensprogrammet etter innføring av tidsdifferensierte takstar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292017 PS 29/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll