eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 03 15 20170315 15.03.2017 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS302017 PS 30/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS312017 PS 31/2017 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS322017 PS 32/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS132017 RS 13/2017 Sykkelparkering og tørkerom - vidaregåande skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142017 RS 14/2017 Tiltak på Fv. 57 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152017 RS 15/2017 Belønningsordninga - Arsrapport 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162017 RS 16/2017 Krava til køyre og kviletid for bussoperatørane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172017 RS 17/2017 Organisering av store samferdselsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182017 RS 18/2017 Sykkelbyen Stord - ein statusrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192017 RS 19/2017 Svar på spørsmål om ansvar for økonomiske tap ved urettmessig beslaglegging av førarkort Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202017 RS 20/2017 Sykkelbyen Bergen - Årsrapport 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS332017 PS 33/2017 Handbok N100 Veg- og gateutforming- Høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342017 PS 34/2017 Belønningsordninga - søknad om auka økonomiske rammer for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352017 PS 35/2017 Retningslinjer for fartsdempande tiltak i kollektivtrasear Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362017 PS 36/2017 Miljøprogram 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372017 PS 37/2017 Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382017 PS 38/2017 Søknad frå Turbuss Vest AS om ruteløyve for strekninga Bergen sentrum - Nyborg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392017 PS 39/2017 Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402017 PS 40/2017 Søknad frå Oslobuss AS om ruteløyve for strekninga Bergen sentrum - Nyborg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412017 PS 41/2017 Sunnhordland Ferjerederi A/S u/s - søknad om ruteløyve for ferjedrift mellom Sunde og Jektevik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422017 PS 42/2017 Prinsippsak om val av standard på gang- og sykkelveg etter rekkefølgjekrav Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432017 PS 43/2017 Fråsegn til søknad frå AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap om ruteløyve for strekninga Bergen - Lillehammer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442017 PS 44/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll