eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 04 20 20170420 20.04.2017 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS452017 PS 45/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS462017 PS 46/2017 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS472017 PS 47/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS212017 RS 21/2017 Innspel til rapport om kostnadsnøkkelen for båt og ferje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222017 RS 22/2017 Prioritering av planressurar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232017 RS 23/2017 Melding om oppstart av revisjon Handlingsprogram 2018-2021 Regionalplan for folkehelse 2014-2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252017 RS 25/2017 Brev om oppstart kommunedelplan Fv7 Tokagjelet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262017 RS 26/2017 Rapportering frå NSC transportgruppe - Møte i Aberdeen 1-2 mars 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272017 RS 27/2017 Godkjenning av Regional planstrategi for Hordaland 2016-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282017 RS 28/2017 Beredskapsplan ved akutt-tiltak mot dårleg luftkvalitet sendt til Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS482017 PS 48/2017 Dekkeleggingsprogrammet for 2017 - eventuelle ekstramidlar til Sykkel-VM Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492017 PS 49/2017 Innbyggjarinitiativ - Strakstiltak for utbetring av krysset mellom Fv 562 og fv 220 på Askøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502017 PS 50/2017 Punktutbetring og trygge skulevegar - søknad om midlar 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512017 PS 51/2017 Søknad frå Turbuss Vest AS om ruteløyve for strekninga Bergen sentrum - Nyborg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522017 PS 52/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll