eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 05 10 20170510 10.05.2017 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS532017 PS 53/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS542017 PS 54/2017 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS552017 PS 55/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS292017 RS 29/2017 Synspunkt frå Hordaland fylkeskommune til Meld St. 33 (2016-17) Nasjonal transportplan 2018-29 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302017 RS 30/2017 Melding om fylkesadministrasjonen sitt arbeid med plan for etablering av bussjåførfasilitetar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312017 RS 31/2017 Nye rammevilkår for cruisetrafikken og andre på verdsarvfjordane - uttale frå Verdarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322017 RS 32/2017 Svar på brev om tiltak på fylkesveg 57 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332017 RS 33/2017 Klager på sanntidsinformasjonssystemet. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342017 RS 34/2017 Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner- tildeling av midler 2017 - Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352017 RS 35/2017 Fagdag om sykkel, 9. juni 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362017 RS 36/2017 Rapport: Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372017 RS 37/2017 Status for etablering av Sørvest Bomvegselskap AS og kjøp av BT Signaal AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382017 RS 38/2017 Møteplan for fylkeskommunale organ 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS562017 PS 56/2017 Årsmeldingar for fylkesvegane i Hordaland og Bergensprogrammet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572017 PS 57/2017 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet - Vedtak av regional plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582017 PS 58/2017 Masfjordbrua - teknisk og økonomisk utgreiing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592017 PS 59/2017 Miljøpris for Hordaland 2016 Dokumentet er tilgangsbeskytta Opne protokoll
0 PS602017 PS 60/2017 Søknad frå Smartpark Drift AS om ruteløyve for strekninga Lønningsvegen - Bergen lufthamn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612017 PS 61/2017 Stad skipstunnel - søknad om finansieringsbidrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622017 PS 62/2017 Høyring - søknad frå Norwegian Fjord Visjon om ruteløyve for strekninga Bergen - Voss - Flåm - Jostedalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632017 PS 63/2017 Søknad frå Lustrabaatane AS om løyve for båtrute på strekninga Eidfjord - Ulvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642017 PS 64/2017 Prosjekt redusert sniking i kollektivtransporten Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652017 PS 65/2017 Søknad frå Turbuss Vest AS om ruteløyve for strekningar i Fjell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662017 PS 66/2017 Søknad frå Turbuss Vest AS om ruteløyve for strekninga Bergen sentrum - Nyborg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672017 PS 67/2017 Søknad frå Flesland Parkering AS om ruteløyve for strekninga Lønningsvegen - Bergen lufthamn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682017 PS 68/2017 Temaplan "Likeverd i Hordaland fylkeskommune" - vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692017 PS 69/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll