eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 06 08 20170608 08.06.2017 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS702017 PS 70/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS712017 PS 71/2017 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS722017 PS 72/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS392017 RS 39/2017 Rapport frå Nordsjøkommisjonen - møte i Energy and Climate Change Group 19.-21.april 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402017 RS 40/2017 Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412017 RS 41/2017 Belønningsordningen - Bergen 2015-2018. Utbetaling av midler for 2017 og svar på søknad om ekstra midler i 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422017 RS 42/2017 Spørsmål om Kvinnherads tilknytning til ny E39 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432017 RS 43/2017 Kommentar til omlegging av takst og rabattsystem for Vossapakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442017 RS 44/2017 Bompengar Svelgane og Bolstad - timesregel Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452017 RS 45/2017 Melding om framdriftsplan og status på investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462017 RS 46/2017 Melding om utsetting av framlegginga av sak om sjåførfasilitetar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472017 RS 47/2017 Feil på sanntidsinformasjonssystemet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482017 RS 48/2017 Spørsmål om verdikort på ferje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492017 RS 49/2017 Melding om tunneloppgradering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502017 RS 50/2017 Spørsmål og oversendingsforslag i Utval for miljø og samferdsel per juni 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512017 RS 51/2017 Nytt avtaleverk for bompengeselskapene Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522017 RS 52/2017 Administrativ høyringsuttale Melding til Stortinget nr. 26 "Industrien - grønnere, smartere og mer nyskapende" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS732017 PS 73/2017 Byvekstavtale for Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742017 PS 74/2017 Bompengesøknad for ny bypakke i Bergen, perioden 2018 - 2037 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752017 PS 75/2017 Regional transportplan Hordaland 2018-2029 - framlegg av plan etter høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762017 PS 76/2017 Hydrogenteknologi i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772017 PS 77/2017 Framlegg til biogasstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782017 PS 78/2017 Evaluering av Bybanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792017 PS 79/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS802017 PS 80/2017 Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP 2018-2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll