eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 10 18 20171018 18.10.2017 12:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS962017 PS 96/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS972017 PS 97/2017 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS982017 PS 98/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS642017 RS 64/2017 Melding om endeleg vedtak av Regional plan for areal- og transport på Haugalandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652017 RS 65/2017 Fylkesveiene fra Kringla på Masfjordnes og Nordbygda må ha akutt oppgradering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662017 RS 66/2017 Rapport fra årsmøtet i Nordskjøkommisjon 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS992017 PS 99/2017 Omlegging til nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekt i Hordaland -uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002017 PS 100/2017 Forslag til endringar i TT-ordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012017 PS 101/2017 Sykkelbyavtale - Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022017 PS 102/2017 Pilotprosjekt for utbygging av digitalt kjernenett på Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032017 PS 103/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll