eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 11 08 20171108 08.11.2017 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1042017 PS 104/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1052017 PS 105/2017 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1062017 PS 106/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS672017 RS 67/2017 Finansiering av ny nattavgong på ferjesambandet Hufthamar-Krokeide Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682017 RS 68/2017 Miljøkrav på kommersielle ruteløyve - Uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1072017 PS 107/2017 Løyveforvaltninga i Hordaland løyvedistrikt 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082017 PS 108/2017 Trafikkplan båt Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092017 PS 109/2017 Årsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102017 PS 110/2017 Utslepp frå sju store industriverksemder i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112017 PS 111/2017 Handlingsprogram 2018-2021. Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122017 PS 112/2017 Vidareføring av sykkelbyavtale for Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132017 PS 113/2017 Nye bussanbod for kontraktane Vest og Bergen sør Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142017 PS 114/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS692017 RS 69/2017 Svar på spørsmål om praktisering av dispensasjon frå Fylkesmanenn om skuleskyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut