eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 02 07 20170207 07.02.2017 10:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3.etg. Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS122017 PS 12/2017 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS132017 PS 13/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS42017 RS 4/2017 Statusrapport samanslåing Etne/Ølen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52017 RS 5/2017 Rapport med oversikt over deltaking i internasjonale samarbeidsprosjekt 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62017 RS 6/2017 Løypemelding i samband med sak om ny budsjettmodell Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72017 RS 7/2017 Administrativ samanslåing av Tertnes vgs og U. Pihl vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82017 RS 8/2017 Konferanse om barnefattigdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92017 RS 9/2017 Melding om oversending av klage på vedtak om godkjenning etter friskolelova - Foreningen Danielsen Intensivgymnas Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS142017 PS 14/2017 Høyring - NOU "På lik linje" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152017 PS 15/2017 Høyrinssvar- endringar i opplæringslova – Direkte overgang i retten til vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162017 PS 16/2017 Invitasjon til Hordaland fylkeskommune om deltaking i KS sitt skuleleigarprogram 2017-18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172017 PS 17/2017 Fråsegn til framlegg til ny byggteknisk forskrift- TEK 17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182017 PS 18/2017 Innspel til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i samband med Stortingsmelding 9 Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192017 PS 19/2017 Fagskolane i Hordaland - utfordringar og moglegheiter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202017 PS 20/2017 Produksjonsskule og fylkeskommunal aktivitet på Hjeltnes Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212017 PS 21/2017 Retningslinjer for namnesetting - vidaregåande skular i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222017 PS 22/2017 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - budsjettfordeling nr. 1 -2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232017 PS 23/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll