eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 03 14 20170314 14.03.2017 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS242017 PS 24/2017 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252017 PS 25/2017 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262017 PS 26/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS102017 RS 10/2017 Heilskapleg styring i opplæringssektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112017 RS 11/2017 Melding om handsaming av uønskt åtferd i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122017 RS 12/2017 Skulefrukost - bruk av midlar 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132017 RS 13/2017 Undervisningsevaluering i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142017 RS 14/2017 Lærekandidatordninga - eingongstilskot 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152017 RS 15/2017 International Newsletter 2/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162017 RS 16/2017 Tilgang til digitale hjelpemiddel på skriftleg privatisteksamen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172017 RS 17/2017 Melding om fråværsregelen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS272017 PS 27/2017 Evaluering av alternativ Vg3 sluttopplæring i skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282017 PS 28/2017 Frist for innsending av lærekontrakt/opplæringskontrakt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292017 PS 29/2017 Læretid i byggdriftarfaget etter fullført Vg2 Elenergi – unntaksordning for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302017 PS 30/2017 Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312017 PS 31/2017 Obligatorisk introduksjonskurs for nye medlemsbedrifter i opplæringskontor Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322017 PS 32/2017 Politisk Skuleval 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332017 PS 33/2017 Oppnemning av prøvenemnder Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342017 PS 34/2017 Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352017 PS 35/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll