eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 04 19 20170419 19.04.2017 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etg Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS362017 PS 36/2017 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS372017 PS 37/2017 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS382017 PS 38/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS182017 RS 18/2017 Svar på spørsmål frå representanten Alexander Fosse Andersen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192017 RS 19/2017 Melding om oppstart av revisjon Handlingsprogram 2018-2021 Regionalplan for folkehelse 2014-2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202017 RS 20/2017 Godkjenning av Regional planstrategi for Hordaland 2016-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212017 RS 21/2017 Forsøk med NAV-rettleiarar i vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222017 RS 22/2017 Årsrapport 2016 – Vaksenopplæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232017 RS 23/2017 Rapport: Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS392017 PS 39/2017 Kyrre skole - leige av lokale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402017 PS 40/2017 Justering av tilbodsstruktur ved dei vidaregåande skulane, skuleåret 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412017 PS 41/2017 Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422017 PS 42/2017 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432017 PS 43/2017 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - budsjettfordeling nr. 2 -2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442017 PS 44/2017 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - budsjettfordeling nr. 3 -2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452017 PS 45/2017 Regional plan for kompetanse og arbeidskraft - vedtak av høyringsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462017 PS 46/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll