eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 05 09 20170509 09.05.2017 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS472017 PS 47/2017 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS482017 PS 48/2017 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS492017 PS 49/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS242017 RS 24/2017 Uttale om tannhelse frå fylkeseldrerådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252017 RS 25/2017 Organisering og leiing ved Hjeltnes i perioden 01.08.17 til 31.07.18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262017 RS 26/2017 Møteplan for fylkeskommunale organ 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS502017 PS 50/2017 Lokal forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512017 PS 51/2017 Framlegg til nye vedtekter for NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522017 PS 52/2017 Prøveprosjekt med velferdsteknologi for langtidssyke barn og unge i videregående skole. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532017 PS 53/2017 Program for folkehelsearbeid i kommunane 2017-2027, deltaking frå Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542017 PS 54/2017 Evaluering prøveprosjekt med mobbeombod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552017 PS 55/2017 Høyring på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562017 PS 56/2017 Høyring – forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572017 PS 57/2017 Ny budsjettmodell og bærekraftig finansiering av dei vidaregåande skulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582017 PS 58/2017 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - Budsjettfordeling nr. 4 -2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592017 PS 59/2017 Prosjektet "auka gjennomføring- fleire ut i lære" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602017 PS 60/2017 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet - Vedtak av regional plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612017 PS 61/2017 Redusert eigendel elev-pc Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622017 PS 62/2017 Temaplan "Likeverd i Hordaland fylkeskommune" - vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632017 PS 63/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll