eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 06 07 20170607 07.06.2017 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS642017 PS 64/2017 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS652017 PS 65/2017 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS662017 PS 66/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS272017 RS 27/2017 Namneendring Årstad videregående skole Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282017 RS 28/2017 Rapport frå Nordsjøkommisjonen - møte i Energy and Climate Change Group 19.-21.april 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292017 RS 29/2017 Statusrapport samanslåing Etne/Ølen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302017 RS 30/2017 Internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skulane i Hordaland - Rapport 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312017 RS 31/2017 AUD-rapport 03-17 Kunstfaga i grunnskulen i Hordaland - Tilstand og utfordringar i 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322017 RS 32/2017 Melding om vedtak i klagesak - Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS672017 PS 67/2017 Ny budsjettmodell og bærekraftig finansiering av dei vidaregåande skulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682017 PS 68/2017 Oppfølging av skulebruksplanen (SBP) – løypemelding vår 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692017 PS 69/2017 Høyring om ny overordna del av læreplanverket Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702017 PS 70/2017 Svar høringsbrev Fagbrev på jobb Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712017 PS 71/2017 Sjølvforsvarskurs for jenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722017 PS 72/2017 Karriere Hordaland - etablering av fylkeskommunale karrieresenter for vaksne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732017 PS 73/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll