eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 09 05 20170905 05.09.2017 10:00 Synfaring 5/9 og sakshandsaming på fylkeshuset 6/9 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS742017 PS 74/2017 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS752017 PS 75/2017 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS762017 PS 76/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS332017 RS 33/2017 Tilrettelegging for sykling i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342017 RS 34/2017 Idrettslinje knytt til yrkesfag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352017 RS 35/2017 Helsesøsterordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362017 RS 36/2017 Arbeid mot sjølvmord Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS772017 PS 77/2017 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - Budsjettfordeling nr. 5 -2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782017 PS 78/2017 Arna vgs - Ombygging / rehabilitering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792017 PS 79/2017 Auke av takstar for tannbehandling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802017 PS 80/2017 Oppdragsspesifikasjon – Pilotmodell for opplæringssamarbeid skule næringsliv Bømlo Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812017 PS 81/2017 Samarbeidsprosjekt mellom vidaregåande skular og næringsliv Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822017 PS 82/2017 Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832017 PS 83/2017 Endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842017 PS 84/2017 Høyring om endring av forskrift til opplæringslova § 2-1, elevane si deltaking i skulebasert vurdering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852017 PS 85/2017 Høyringsuttale - forslag til ny lov om fagskoleutdanning og endringar i studentsamskipnadslova Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862017 PS 86/2017 Høyring - Innføring av forbod mot plagg som heilt eller delvis dekkjer andletet i barnehagar, skular mm. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872017 PS 87/2017 Handlingsplan for forebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882017 PS 88/2017 Forslag til nye skulenamn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892017 PS 89/2017 Skulehelsetenesta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902017 PS 90/2017 Ajourføring av forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912017 PS 91/2017 Vedtak av Regional plan for kompetanse og arbeidskraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922017 PS 92/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll