eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 10 17 20171017 17.10.2017 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS932017 PS 93/2017 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS942017 PS 94/2017 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS952017 PS 95/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS372017 RS 37/2017 Disponering av investeringsmidlar til ny hovudmotor til opplæringsfartyet "Stø kurs" ved Austevoll vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382017 RS 38/2017 Søknad om stønad til nasjonalt pilotprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392017 RS 39/2017 Opplæringsbehov for elevar med psykiske vanskar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402017 RS 40/2017 Tilrettelegging for elevar som driv med idrett på høgare nivå Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412017 RS 41/2017 Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422017 RS 42/2017 Rapport fra årsmøtet i Nordskjøkommisjon 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS972017 PS 97/2017 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - Budsjettfordeling nr. 6 -2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982017 PS 98/2017 Høyring – Endringar i føresegner om fagprøvar, sveineprøvar, praksisbrevprøve og kompetanseprøve Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992017 PS 99/2017 Investeringsmidlar i opplæringssektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002017 PS 100/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS962017 PS 96/2017 Skulehelsetenesta. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll