eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 11 07 20171107 07.11.2017 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1012017 PS 101/2017 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1022017 PS 102/2017 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1032017 PS 103/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS432017 RS 43/2017 Læreplasskonferansen 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442017 RS 44/2017 Tilleggsdokument i saka om elevinspektørordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452017 RS 45/2017 Arbeid i fylka med å skaffa fleire læreplassar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462017 RS 46/2017 Svar på spørsmål frå Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472017 RS 47/2017 Svar på spørsmål om praktisering av dispensasjon frå Fylkesmanenn om skuleskyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1042017 PS 104/2017 Endringar i lokal forskrift om inntak og formidling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052017 PS 105/2017 Vurdering av framtidig behov for produksjonsskular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062017 PS 106/2017 Nye Åsane VGS og Kulturhus - Forprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072017 PS 107/2017 Kvalitetsmelding vidaregåande opplæring 2016/17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082017 PS 108/2017 Vurdering av behov for forlenging av prosjektperioden - prosjektet «Auka gjennomføring – fleire ut i lære» Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092017 PS 109/2017 Mobbeombod og Elev- og lærlingombod - framtidig organisering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102017 PS 110/2017 Elevinspektørordninga ved dei vidaregåande skulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112017 PS 111/2017 Forskrift om dekking av skyssutgifter for pasientar i den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122017 PS 112/2017 Årsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132017 PS 113/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll