eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 11 28 20171128 28.11.2017 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1142017 PS 114/2017 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1152017 PS 115/2017 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1162017 PS 116/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS482017 RS 48/2017 Status antidopingsamarbeid 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492017 RS 49/2017 Uttale frå Hardanger Ungdomsråd vedk. bortebuarstipend Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502017 RS 50/2017 Idrettscampus Bergen - status i samspelet per oktober 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512017 RS 51/2017 Tilleggsnotat til sak om elevinspektørordninga i administrasjonsutvalet 08.11.17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1172017 PS 117/2017 Elevinspektørordninga ved dei vidaregåande skulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182017 PS 118/2017 Justering av tilleggspoeng for musikalske ferdigheiter ved inntak til Vg1 Musikk/Dans/Drama Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192017 PS 119/2017 Justering av tilbodsstrukturen 2018/19 -klassesaka Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202017 PS 120/2017 Klimaplanen sitt handlingsprogram 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212017 PS 121/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll