eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 05 24 20170524 24.05.2017 09:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS172017 PS 17/2017 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS182017 PS 18/2017 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS192017 PS 19/2017 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS202017 PS 20/2017 Referatsak (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS22017 RS 2/2017 Møtereferat fra RMNF-AU den 05.05.17. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32017 RS 3/2017 Referat frå møte med Torghatten AS - Brukermedvirkning med hensyn til universell utforming, E39 Halhjem-Sandvikvåg, kjøp av fergetjenester. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42017 RS 4/2017 Søknad om utvida TT-ordning. Høyringsuttale. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52017 RS 5/2017 Bergen katedralskole, avdeling Kyrre skole - leige av lokale Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62017 RS 6/2017 Rapport om fysisk aktivitet, omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS212017 PS 21/2017 Utrygghet for blinde/svaksynte ved kryssing av fotgjengerfelt ved Bybanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222017 PS 22/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll