eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 03 10 20170310 10.03.2017 18:00 Kvalheim Fritid Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS222017 PS 22/2017 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS232017 PS 23/2017 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS242017 PS 24/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252017 PS 25/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262017 PS 26/2017 Høyring - temaplan "Likeverd i Hordaland fylkeskommune" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272017 PS 27/2017 Høyring - "Regional transportplan Hordaland 2018-2029" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282017 PS 28/2017 Revidering av møteplan - UFU Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292017 PS 29/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll