eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 04 19 20170419 19.04.2017 16:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS302017 PS 30/2017 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS312017 PS 31/2017 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS322017 PS 32/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332017 PS 33/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS32017 RS 3/2017 Innsendt høyring: Regional transportplan 2018-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42017 RS 4/2017 Innsendt høyring: Likeverd i HFK Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS342017 PS 34/2017 Deltakelse i Arbeidsutvalget for opprettelse av nasjonalt medvirkningsorgan for ungdom (ANMU) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352017 PS 35/2017 Prioriteringer i arbeidet med Ungdommens planprogram 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362017 PS 36/2017 Høyringsmoglegheit - Mobbeombod i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372017 PS 37/2017 Nytt regionalt nivå - Moglegheit for høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382017 PS 38/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll