eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 05 05 20170505 05.05.2017 15:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS392017 PS 39/2017 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS402017 PS 40/2017 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS412017 PS 41/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS422017 PS 42/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS432017 PS 43/2017 Oppfølging av høyringsarbeid om regionreforma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442017 PS 44/2017 Oppfølging av høyringsarbeid om mobbeombod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452017 PS 45/2017 Planlegging av nettverkssamlinga 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462017 PS 46/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll