eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 11 22 20171122 22.11.2017 17:30 Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS692017 PS 69/2017 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS702017 PS 70/2017 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS712017 PS 71/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS722017 PS 72/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS72017 RS 7/2017 Uttale frå UFU om fylkesrådmannens forslag til budsjett for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS732017 PS 73/2017 Evaluering av nettverkssamling 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742017 PS 74/2017 Førebuing til UFT 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752017 PS 75/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll