eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 10 20 20171020 20.10.2017 17:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS622017 PS 62/2017 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS632017 PS 63/2017 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS642017 PS 64/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS652017 PS 65/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62017 RS 6/2017 Invitasjon til dialogforum mellom ungdomsrepresentantar og barne- og likestillingsministeren Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS662017 PS 66/2017 Planlegging av Nettverkssamlinga 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS672017 PS 67/2017 Fastsetting av dato for Ungdommens Fylkesting 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS682017 PS 68/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut