eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 12 02 20171202 02.12.2017 10:00 Hotell Terminus Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS762017 PS 76/2017 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS772017 PS 77/2017 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS782017 PS 78/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS792017 PS 79/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS82017 RS 8/2017 Handlingsprogram for folkehelse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS802017 PS 80/2017 Ungdommens fylkesting 2018: Førebuing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812017 PS 81/2017 Møteplan for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822017 PS 82/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll