eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Yrkesopplæringsnemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 08 29 20170829 29.08.2017 10:00 Wigandgården Forskjønnelsen, 8. etasje Yrkesopplæringsnemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS372017 PS 37/2017 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS382017 PS 38/2017 Godkjenning av møtebok - Yrkesopplæringsnemnda 31.05.2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392017 PS 39/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS32017 RS 3/2017 Idrettslinje knytt til yrkesfag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS402017 PS 40/2017 Oppdragsspesifikasjon – Pilotmodell for opplæringssamarbeid skule næringsliv Bømlo Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412017 PS 41/2017 Handlingsplan for forebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422017 PS 42/2017 Endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432017 PS 43/2017 Samarbeidsprosjekt mellom vidaregåande skular og næringsliv Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442017 PS 44/2017 Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452017 PS 45/2017 Høyringsuttale - forslag til ny lov om fagskoleutdanning og endringar i studentsamskipnadslova Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462017 PS 46/2017 Høyring - Innføring av forbod mot plagg som heilt eller delvis dekkjer andletet i barnehagar, skular mm. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472017 PS 47/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS482017 PS 48/2017 Vedtak av Regional plan for kompetanse og arbeidskraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll