eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 02 13 20170213 13.02.2017 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12017 PS 1/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22017 PS 2/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32017 PS 3/2017 Selskapskontroll av Bybanen AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42017 PS 4/2017 Henvending 1 - 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52017 PS 5/2017 Forvaltningsrevisjon av NDLA, del II - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62017 PS 6/2017 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon NDLA - 1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72017 PS 7/2017 Godkjenning av 2 prosjektrekneskapar - Uttale frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82017 PS 8/2017 Forslag til kurs i regi av Deloitte i 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92017 PS 9/2017 Forvaltningsrevisjon innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del 2 - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102017 PS 10/2017 Forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112017 PS 11/2017 Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122017 PS 12/2017 Selskapskontroll innan Hordaland Teater - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132017 PS 13/2017 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan innkjøp i vidaregåande skular - Del 1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142017 PS 14/2017 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av prosjektstyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152017 PS 15/2017 Oppfølging - Selskapskontroll av fastlandssamband Halsnøy AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162017 PS 16/2017 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon HMT og internkontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172017 PS 17/2017 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av "Rusførebyggande arbeid" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182017 PS 18/2017 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av regionale utviklingsmidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192017 PS 19/2017 Rekneskapsresultat for kontrollutvalet for 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202017 PS 20/2017 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212017 PS 21/2017 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12017 RS 1/2017 Skatteinngangen pr. desember 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS222017 PS 22/2017 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS232017 PS 23/2017 Konkurranseutsetting av revisjonstenestene for Hordaland fylkeskommune - Val av revisor Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll