eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 03 27 20170327 27.03.2017 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS242017 PS 24/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252017 PS 25/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262017 PS 26/2017 Selskapskontroll av Bybanen AS - Fylkesrådmannen orienterer om status på oppfølging av tilsyn frå Jernbanetilsynet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272017 PS 27/2017 Forvaltningsrevisjon av NDLA, Del II - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282017 PS 28/2017 Forvaltningsrevisjon innan "Innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del 2" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292017 PS 29/2017 Årsmelding for kontrollutvalet for 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302017 PS 30/2017 Selskapskontroll av Hordaland Teater - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312017 PS 31/2017 Forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322017 PS 32/2017 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon skuleskyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332017 PS 33/2017 Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342017 PS 34/2017 Oppfølging - Selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352017 PS 35/2017 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362017 PS 36/2017 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS22017 RS 2/2017 Invitasjon til FKTs fagkonferanse og årsmøte 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32017 RS 3/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. februar 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42017 RS 4/2017 Vedtak i TING 8.3.17 - Eigarskapsmelding 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52017 RS 5/2017 Vedtak i TING 8.3.17 om Finansforvaltninga i 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62017 RS 6/2017 Vedtak - Val av revisor Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72017 RS 7/2017 Skatteinngangen pr. februar 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS372017 PS 37/2017 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll