eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 05 08 20170508 08.05.2017 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS382017 PS 38/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS392017 PS 39/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS402017 PS 40/2017 Årsrekneskap og årsmelding for 2016 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412017 PS 41/2017 Forvaltningsrevisjon av NDLA, Del II - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422017 PS 42/2017 Vurdering av om Deloitte er uavhengig i høve Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432017 PS 43/2017 Selskapskontroll av Hordaland Teater - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442017 PS 44/2017 Henvending frå Frp om notat frå Hordaland fylkeskommune gjeldande Nasjonal Transportplan 2018-29 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452017 PS 45/2017 Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462017 PS 46/2017 Forvaltningsrevisjon innan "Innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del 2" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472017 PS 47/2017 Kurs i regi av Deloitte AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482017 PS 48/2017 Oppfølging - Selskapskontroll av Hardanger AKS AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492017 PS 49/2017 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon HMT og internkontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502017 PS 50/2017 Gjennomgang av møteprotokoller Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512017 PS 51/2017 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS82017 RS 8/2017 Innkalling til generalforsamling i Bybanen AS 18.04.2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92017 RS 9/2017 Informasjon frå Forum for Kontroll og Tilsyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102017 RS 10/2017 Revisors uttale til delrekneskap for kontrollutval, sekretariat og ekstern revisor Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112017 RS 11/2017 Skatteinngangen pr. mars 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122017 RS 12/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. mars 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132017 RS 13/2017 Vedtak i FUV 30.03.2017 om etablering av politisk arbeidsgruppe for fylkeskommunalt eigarskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142017 RS 14/2017 Rettstvistar i Hordaland fylkeskommune pr. april 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS522017 PS 52/2017 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS532017 PS 53/2017 Kva rolle skal kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune ha i samband med samanslåing av dei to fylkeskommunane - Arbeidsmøte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll