eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 06 15 20170615 15.06.2017 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS662017 PS 66/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS672017 PS 67/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS682017 PS 68/2017 Forvaltningsrevisjon av NDLA, Del II - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692017 PS 69/2017 Invitasjon til å delta i felles selskapskontroll av Vigo IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702017 PS 70/2017 Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt - Status i arbeidet ved Deloitte AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712017 PS 71/2017 Handlingsplan - Selskapskontroll av arkivplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722017 PS 72/2017 Bestilling av forvaltningsrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732017 PS 73/2017 Møteplan for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742017 PS 74/2017 Rekneskapsresultat hittil i 2017 i kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752017 PS 75/2017 Gjennomgang av møteprotokoller Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762017 PS 76/2017 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS242017 RS 24/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 23. mai 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252017 RS 25/2017 Skatteinngangen pr. april 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262017 RS 26/2017 Konsulentoppdrag Hordaland Fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272017 RS 27/2017 Sak i FUV 23.05.17 - Finansrapport 1. tertial 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282017 RS 28/2017 Sak i FUV 23.05.17 - Tertialrapport pr. april 2017 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292017 RS 29/2017 Sak i FUV 23.05.17 - Framlegg til nye vedtekter for NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302017 RS 30/2017 Sak i FUV 23.05.17 - Revisjon av dei etiske retningslinene Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312017 RS 31/2017 Sak i FUV 23.05.17 - Revisjon av rutine for varsling i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS772017 PS 77/2017 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll