eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 08 28 20170828 28.08.2017 10:00 Stord hotel Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS782017 PS 78/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS792017 PS 79/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS802017 PS 80/2017 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812017 PS 81/2017 Forvaltningsrevisjon innan identifisering og oppfølging av elevar og lærlingar i faresonen for fråfall - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822017 PS 82/2017 Forvaltningsrevisjon av arkiv og offentlegheit - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832017 PS 83/2017 Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842017 PS 84/2017 Forvaltningsrevisjon innan innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del 2 - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852017 PS 85/2017 Selskapskontroll av Bybanen AS - Status i høve tilsyn frå Jernbanetilsynet mv. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862017 PS 86/2017 Bestilling av selskapskontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872017 PS 87/2017 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon skuleskyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882017 PS 88/2017 Rekneskapsresultat hittil i 2017 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892017 PS 89/2017 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902017 PS 90/2017 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS322017 RS 32/2017 Varslingsutvalet - årsrapport 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332017 RS 33/2017 Varslingsutvalet - Årsrapport 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342017 RS 34/2017 Invitasjon til samling med fylkesrevisorer og representanter for fylkeskommunene sendt fra Statens vegvesen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352017 RS 35/2017 Svar på oversendingsforslag vedk. NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362017 RS 36/2017 Større saker til politisk behandling 2. halvår 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372017 RS 37/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. juni 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382017 RS 38/2017 Vedtak i TING 13.6.17 Forvaltningsrevisjon minoritetsspråklege elevar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392017 RS 39/2017 Vedtak i TING 13.6.17 Selskapksontroll Hordaland Teater Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402017 RS 40/2017 Vedtak i TING 13.6.17 Årsmelding for kontrollutvalet 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412017 RS 41/2017 Vedtak i TING 13.6.17 Godkjenning av årsrekneskap 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422017 RS 42/2017 Generalforsamlingar 2017 - eigarrepresentasjon frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432017 RS 43/2017 Skatteinngangen pr. juli 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut